ระเบียบการแจงยอดระบบ ONLINE

  1. การแจงยอด ในระบบ Online นั้น User ต้องตรวจสอบการคีย์ให้ถูกต้องในการสมัคร และ การสั่งซื้อ ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ตรวจสอบแล้ว

  2. User ผู้ใช้ระบบ จะต้องโอนเงินเข้ามาให้ตรงกับใบแจ้งยอดเลขที่บัญชีธนาคาร ของบริษัท หากไม่มีการชำระเงิน ทางบริษัทจะถือว่าการสมัคร และ สั่งซื้อนั้นเป็นโมฆะ

  3. User จะต้องส่งเอกสารสำคัญในการสมัครสมาชิกให้บริษัท ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร หากทางบริษัทยังไม่ได้รับเอกสาร บริษัทจะยังไม่จ่ายค่าคอมมิชั่น จะรอจนกว่าจะได้รับเอกสารให้ครบถ้วน

  4. บริษัท จะทำการปิดระบบเพื่อประมวลผลใน เวลา 18.00 น . หลังจากนั้น แล้วจะเป็นการแจงยอดของวันถัดไป

  5. User จะต้องเก็บ User ID และ Password ไว้เป็นความลับเพราะอาจทำให้มีการผิดพลาดในการจัดการระบบได้
ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ FAX.02-589-6014, ramitadata@hotmail.com